Shell, Lyse og Eviny vil gjøre norsk havvind til internasjonal suksess

Hvordan kan Shell, Lyse og Eviny bidra?

Norge trenger mer fornybar kraft for å kutte utslipp og utvikle grønn industri. Shell, Lyse og Eviny ønsker å være en del av denne løsningen. Vi har skapt nye jobber i Norge i mer enn hundre år. Vi er pionerer i Norge på olje- og gass, kraftproduksjon og strømnett. Vi har vært med på å bygge opp leverandørindustrien, og nå vil vi bidra til å omstille den.

Gjennom utbygginger av Troll, Draugen og Ormen Lange har Shell skapt grensesprengende innovasjon sammen med norsk leverandørindustri. Sammen med partnerne Lyse og Eviny er målet å gjøre det samme innen flytende havvind på Utsira Nord og bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II.

Skal utvikle teknologi som gjør flytende havvind konkurransedyktig.

I dag er ikke flytende havvind lønnsomt verken i Norge eller andre deler av verden. Men det vil bli lønnsomt når teknologien modnes, og vi kan serieprodusere vindturbinene i et stort antall.

Shell, Lyse og Eviny ønsker å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri, slik at også flytende havvind blir konkurransedyktig. Målsettingen er at vi skal ta med det vi utvikler her i Norge ut i verden, slik Shell har gjort før innenfor petroleumsindustrien. ​

Skaper springbrett ut i verden for norske industribedrifter.

Oppdrag for Shell har vært et springbrett ut i verden for en rekke norske leverandører. Det ferskeste eksempelet er at Shell brukte norsk subsea-teknologi i Mexico-gulfen. Stones-prosjektet som utvikles der vil huse verdens dypeste produksjonsanlegg på ca. 2 900 meters dybde. Da Shell utviklet LNG i Australia hadde de med seg 26 norske bedrifter. Det samme ønsker Shell, Lyse og Eviny å få til med den nye havvindindustrien. Vi har billettene ut i verden til innovative norske industribedrifter. ​

Våre fortrinn

Vi skaper nye jobber

Vi har en 100 år lang historie i Norge med å levere og videreutvikle livsviktige tjenester som lys, varme og energi. Våre selskaper har vært med på å bygge opp leverandørindustrien, og nå vil vi bidra til å omstille den og gi den internasjonal konkurransekraft innen havvind.

Vi blir bedre sammen

Shell, Lyse og Eviny ønsker å utvikle norsk havvind samtidig som vi ivaretar andre næringer og miljøet. Vi blir bedre sammen når vi løser utfordringer i fellesskap, og vi har allerede tett dialog med fiskeri- og miljøinteresser.

Vi forstår fremtidens energisystem

Havvind og vannkraft er energiproduksjon som passer som hånd i hanske. Når det blåser i Nordsjøen, kan vi spare på vannet i magasinene. Når det stilner og produksjonen avtar i Nordsjøen, kan vannkraften opprettholde kraftbalansen.

Like trygt som på land

Shell, Lyse og Eviny mener det skal være like trygt å jobbe med havvind som det er å jobbe med olje og gass eller med kraftproduksjon i Norge. Vi vil bruke vår HMS-erfaring fra olje- og gassindustrien og fra høyspentanlegg på land til å skape en trygg og bevisst HMS-kultur i en helt ny industri.

Tre solide selskap

Shell, Lyse og Eviny har solid gjennomføringsevne og alt som skal til for å lykkes med havvind. I Norge er Shell mest kjent for utbyggingen av Troll, Draugen og Ormen Lange. Lyse og Eviny er to av Norges største vannkraftprodusenter. Nettselskapene de eier har bygget ut 36 000 kilometer med strømnett.

Store muligheter for norsk industri – også internasjonalt

Europa omstiller energisystemet til et fornybart i rekordfart. Utfasing av kull, gass og kjernekraft skaper et enormt behov for fornybar kraft, og dermed et stort marked for norsk havvind. Det gir store muligheter for Norge.

Norge har noen av de beste vindressursene i verden i havet utenfor kysten vår.  Regjeringen har ambisjon om å bygge ut havvind tilsvarende en produksjon på 30 000 megawatt innen 2040. Det er like mye som dagens vannkraftproduksjon, og mye mer enn vi trenger selv. Dermed kan Norge eksportere store mengder fornybar kraft til resten av Europa, slik vi eksporterer olje og gass i dag.

Ny kraft til ny norsk industri

Kraften som skal produseres på de første utbyggingene på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord skal føres i land i Norge og vil bli koblet inn i det norske strømnettet. Her vil kraften bli brukt til å skape ny industri, nye arbeidsplasser og forbruk både innenfor offentlig sektor, næring og private husholdninger. De 3000 megawattene med strøm som kommer først i produksjon tilsvarer strømforbruket til ca 750 000 husstander. Myndighetene planlegger å øke produksjonen både på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ved en ny tildelingsrunde i 2025.

Vil bygge opp en stor leverandørkjede

Shell, Lyse og Eviny har besøkt en rekke norske verft og havner for å finne mulige samarbeidspartnere for utbygging av havvind. For å lykkes med havvind må vi bygge opp en stor leverandørkjede langs hele kysten. Sammen skal vi utvikle teknologi som tar ned kostnadene og gjør oss konkurransedyktige også internasjonalt.

Prosjektene

Utsira Nord

Shell, Lyse og Eviny planlegger å søke konsesjon for flytende havvind på Utsira Nord.

Akkurat nå blåser vinden: 8,6 m/s

LES MER

Sørlige Nordsjø II

Shell, Lyse og Eviny planlegger å søke konsesjon for bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II.

Akkurat nå blåser vinden: 13,7 m/s

LES MER

Spørsmål og svar om havvind

Foreløpig har myndighetene åpnet for utbygging av Utsira Nord (flytende havvind) og Sørlige Nordsjø II (bunnfast havvind). Myndighetene vurderer nå nye områder som kan åpnes for havvind. Neste utlysingsrunde er planlagt i 2025.

Både på Utsira Nord-feltet og Sørlige Nordsjø II skal det i første runde produseres 1500 MW. Det er beregnet til å gi 7 terrawattimer årlig, og kan gi strøm til nesten en halv million husstander.

Kraften fra de to første utbyggingene på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord skal tas i land i Norge og vil gå inn i det norske strømnettet. Det betyr at kraften vil bli brukt både til industri, næring, offentlig velferdstilbud og hjemme i husholdningene.

Det blåser mer jevnt i havet enn det gjør på land. Den norske delen av Nordsjøen har noen av de beste vindressursene i verden. Det betyr at havvindmøller produserer betydelig mer strøm enn tilsvarende vindmøller på land.

Vindturbinene som er ca. 200 meter høye står på et flytende fundament. Det er forskjellige teknologier for dette fundamentet, men konstruksjonen som bærer vindturbinen stikker opptil 100 meter under havoverflaten. Shell, Lyse og Eviny jobber med å utvikle dette videre, og har fått Enova-støtte til forskningsprosjektet.

Vi etablerer et langsiktig, industrielt partnerskap med en felles ambisjon om å være sentrale i arbeidet med grønn omstilling. Med dette vil vi bidra til utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser og bærekraftig industri i Norge.

De to fornybare energiformene vannkraft og vindkraft utfyller hverandre perfekt. Nordsjøen har en av verdens beste vindressurser. Når det blåser mye, kan vi spare vann i magasinene våre. Når det er vindstille, kan vi dekke etterspørselen etter kraft med den regulerbare vannkraften.

Strømmen som produseres på vindturbinene ute i havet sendes først til en transformatorstasjon. Her blir energien omformet til høyere spenning, og deretter ført til land gjennom en høyspent sjøkabel. På land blir strømmen omformet til lavere spenning i en transformator, og blir deretter distribuert ut gjennom strømnettet.

Det handler om samarbeid og respekt for andre interessenter. Vi snakker ofte om at vi blir bedre sammen. Vi har allerede veldig god dialog med fiskeriorganisasjoner og miljøbevegelsen.