Deltar i prekvalifisering for Sørlige Nordsjø II

Deltar i prekvalifisering for Sørlige Nordsjø II

Konsortiet Shell+Lyse+Eviny vil delta i prekvalifiseringen for Norges første fullskala havvind-lisens, Sørlige Nordsjø II.

– Dette er en viktig milepæl for partnerskapet vårt, to og et halvt år etter at samarbeidsavtalen mellom Shell, Lyse og Eviny ble signert. Jeg vil likevel understreke at det fremdeles er betydelige utfordringer med å sikre nødvendig balanse mellom risiko og forventet avkastning. Vi jobber videre med å forbedre prosjektet ytterligere frem mot auksjonen, sier Fredrik Celius, Shell sin prosjektleder for havvind i Norden.

God dialog med myndighetene

Norske myndigheter vil holde en auksjon for å avgjøre hvem som får bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II. Auksjonen er planlagt i februar neste år, og i forkant må aktuelle aktører melde seg på en prekvalifisering. Aktørene som oppfyller minimumskravene og blir prekvalifisert, kan senere delta i auksjonen.

– Vi har hatt en god dialog med myndighetene hele veien, og jeg opplever at de forstår utfordringene vi står overfor, sier Celius.

I denne runden er det åpnet opp for en utbygging på inntil 1500 MW i Sørlige Nordsjø II. Området ligger helt på grensen til dansk sokkel. Gjennomsnittsdybden er 60 meter. Feltet skal bygges ut med bunnfast havvind, men dette vil trolig bli den dypeste utbyggingen av bunnfast havvind i hele verden. Det meste av bunnfast havvind som er bygget ut til nå er gjort på mindre enn 50 meters dyp.

Utfyller hverandre godt

I tillegg til Sørlige Nordsjø II er området Utsira Nord en del av første runde med havvind i Norge. Shell+Lyse+Eviny har det siste året besøkt en rekke norske verft og havner for å finne mulige samarbeidspartnere for de to første norske havvindprosjektene.

– Vi har kompetanse og erfaring som virkelig utfyller hverandre. Mens Shell har global erfaring med utbygginger i alle slags farvann, har Lyse og Eviny erfaring fra vannkraftproduksjon, kraftmarked og strømnett, sier Celius.


To menn i ferd med å montere utstyr til en vindmålemast på en øy med havet i bakgrunnen

Shell, Lyse og Eviny først med vindmåling på Utsira

To menn i uniform bærer på utstyr som skal brukes til vindmåling.

På vegne av Shell, Lyse og Eviny har måleingeniør Harry Booth og kollega Sean Norrie fra Wood ferdigstilt installasjonen av det første vindmåleutstyret knyttet til Utsira Nord-prosjektet. Foto: Jan Soppeland, Shell

Shell, Lyse og Eviny først med vindmåling på Utsira

En 60 meter høy mast og en liten boks som kalles Lidar, er det første utstyret som boltes fast til grunnen på Utsira for å forberede den kommende havvindparken noen kilometer unna.

– Jeg kan fortelle at utsikten er helt fantastisk her oppe, sier måleingeniør Harry Booth i Wood, ingeniør- og entreprenørselskapet som har installert måleverktøyene på Utsira på vegne av Shell, Lyse og Eviny.

Data om vinden er helt avgjørende

De tre selskapene planlegger å investere mange hundre millioner dollar i det som kan være verdens første flytende industrielle vindpark. Da er det helt avgjørende å vite hvor mye og hva slags vind området har å tilby. Det vil målemasten og Lidar kunne fortelle.

– Vi er nå i sluttfasen med å gjøre klar søknader for de to første havvindområdene som er utlyst i Norge. Spesielt for Utsira Nord hadde vi behov for bedre data om vindressursene. Kort sagt vil vi vite hvor sterkt vinden blåser, hvor lenge, fra hvilken retning og hvordan dette typisk spiller seg ut over sesongene, sier Fredrik Celius, Shells prosjektleder for havvind i Norden.

Masten måler forholdene fysisk på 60 meter. Lidar – et apparat som kan minne litt om figuren R2-D2 fra Stars Wars filmene – projiserer en infrarød stråle opp mot himmelen for å få informasjon om hvordan forholdene er høyere oppe. All informasjonen går tilbake til Shells havvindteam via mobillink.

– Til sammen er disse dataene tilstrekkelige for å kalibrere vindmålingen vi planlegger å gjøre offshore på stedet hvis vi sikrer oss en lisens, sier Celius.

Fjernes etter fem år

En godt planlagt installasjon med helikopterløft av elementer til masten ble trygt gjennomført av Wood og andre underleverandører i begynnelsen av september. Plasseringen er gjort etter nøye vurdering av fugleliv, kulturminner og interessene til grunneiere og andre lokale interessenter. Etter en periode på maksimalt fem år vil alt bli fjernet.

For de 220 innbyggerne på Utsira er utstyret det første håndfaste tegnet på at havvindindustrien kommer.

– Vi er veldig fornøyde med prosessen vi har hatt med det Shell-ledede konsortiet og installasjonsprosessen utført av Wood, sier Atle Grimsby, leder for miljø- og landbruksplanlegging i Utsira kommune.

To menn i ferd med å montere utstyr til en vindmålemast på en øy med havet i bakgrunnen

- Må standardisere for å få ned kostnadene

Internasjonal sjef for fornybar kraftproduksjon i Shell, Thomas Brostrøm, mener havvindindustrien må standardisere for å få ned kostnadene. Administrerende direktør Marianne Olsnes mener Norge også bør øke statsstøtten til de første norske havvindprosjektene slik at Norge kan ta en tetposisjon på flytende havvind. Foto: Svein Ove Søreide, Eviny

- Må standardisere for å få ned kostnadene

Shells internasjonale leder for fornybar kraftproduksjon, Thomas Brostrøm, mener havvindindustrien må standardisere og industrialisere for å få ned kostnadene.

Shell, Lyse og Eviny var en av sponsorene for Norwegian Offshore Winds store havvindkonferanse i Haugesund, som samlet 700 deltakere fra 20 land. Shells visepresident og leder for fornybar kraftproduksjon, danske Thomas Brostrøm framhevet fra scenen i Haugesund hvilke enorme muligheter Norge nå har innen flytende havvind. Men han rettet også en advarende pekefinger mot økningen i kostnader. Thomas Brostrøm mener den store utfordringen innen flytende havvind er å få kostnadene ned. For å klare det, må bransjen standardisere og industrialisere, mener han.

– Dette handler om å få ned kostnadene så fort som man kan. I det siste har vi sett at kostnadene har gått feil vei, nemlig oppover, blant annet på grunn av inflasjon, sa Brostrøm i diskusjon med havvindledere fra Equinor og EDF Renewables.

Trenger standardisering

Brostrøm viser til at utviklingen i havvindindustrien har gått veldig fort. Blant annet har størrelsen på både vindmøllene og generatorene vokst raskt.

– Dette har endret seg hele veien, slik at industrien må etterspørre større skip, større havner – alt vokser i størrelse og gjør at det blir mindre forutsigbarhet for leverandørindustrien. Nå må havvindindustrien standardisere. Vi har hørt om hvor viktig det var da fraktindustrien standardiserte på containerstørrelser. Standardisering må også denne industrien jobbe for, sier Thomas Brostrøm.

Visepresidenten i Shell understreker samtidig at det må jobbes med forskning og utvikling av løsningene for flytende havvind, siden dette er i en pionerfase. Shell, Lyse og Eviny har fått Enova-støtte til et forprosjekt som skal se på teknologien for flytende havvind, med målsetting om å finne løsninger som kan redusere kostnadsnivået.

Gi tilstrekkelig statsstøtte

Shells fornybarsjef mener også at det er viktig at den norske regjeringen gir bransjen de rette støtteordningene i pionerfasen, slik at Norge raskest mulig kommer i gang med havvind i stor skala. I et intervju med Stavanger Aftenblad under konferansen i Haugesund uttalte Brostrøm:

– Bruk heller litt ekstra penger nå, for å sørge for at Norge blir en ledende havvindnasjon. Det er bedre å investere litt mer nå enn at kontraktene går til Japan eller Skottland, sa Brostrøm i intervjuet.

Regjeringen ønsker å gi utbyggingen av Sørlige Nordsjø II 15 milliarder i statsstøtte. Det mener sjefen i Norske Shell er for lite.

– Vi har vært tydelige på at det regjeringen har lagt fram av støtte er for lavt. Det norske markedet har høye kostnader og relativt lave strømpriser. Da går det ikke opp, sier Marianne Olsnes som er administrerende direktør i Norske Shell.


Shell, Lyse og Eviny får millionstøtte til havvind-utvikling

Enova gir 7,5 millioner kroner i støtte til utredning av et forprosjekt som på sikt skal utvikle en ny type flyter for havvind. Prosjektet heter Norflow. Fra venstre: Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, Fredrik Celius, prosjektleder i Shell og Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap). Foto: KLD

Shell, Lyse og Eviny får millionstøtte til havvind-utvikling

Shell, Lyse og Eviny vil utvikle en ny teknologi for flytende havvind som også kan brukes internasjonalt. Enova gir nå 7,5 millioner kroner i støtte til prosjektet.

Noe av utfordringen med dagens teknologi for flytende havvind, er at understellet stikker dypt i vannet.

Vil utvikle teknologi med internasjonalt potensial

– Fjordene i Norge er dype og egner seg for å frakte dem ut, men andre land med grunnere vann krever løsninger som ikke stikker så dypt, sier Fredrik Celius, prosjektleder i Shell.

Gjennom prosjektet Norflow (Norwegian Floating Foundation Offshore Wind Supplychain Concept) ønsker Shell, Lyse, Eviny og partnerne å utvikle en ny type fundamenter for flytende havvind.

– Dagens marked for flytende havvind er ennå ikke nok utviklet og vi trenger mer innovasjon. Enova støtter de som går foran, og Norflow sitt prosjekt kan bidra til både teknologiutvikling og lavere kostnader innenfor havvind, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Shell, Lyse og Eviny sitt prosjekt har fire deler:

1. Utvikle en ny type flytende fundament som utnytter kompetansen og erfaringen i den norske leverandørindustrien.

2. Jobbe med industrialisering av et slikt konsept i Norge, altså at man kan finne et sted hvor det kan skje masseproduksjon av teknologien.

3. Design av en løsning for tårn og turbin som kan settes sammen uten å trenge en svært høy kran på land. Dette blir mer kostnadseffektivt hvis man slipper å være avhengig av kraner.

4. Effektivisere inspeksjon av havvindanlegg ved hjelp av droner.

Konkurranse om konsesjoner for havvind

Norske myndigheter lyste rett før påske ut en konkurranse om havvind på Sørlige Nordsjø II (bunnfast havvind) og Utsira Nord (flytende havvind). Shell, Lyse og Eviny er blant aktørene som håper å få konsesjon for havvind i disse områdene.

Enova støtter havvind-utvikling: – Jager kostnadsreduserende teknologier – E24

Enovastøtte på 7,5 millioner kroner til forprosjekt for ny type flyter for havvind (pressemelding Enova)


En gruppe mensker med hjelm inne på et industriområde ved sjøen

Besøker verft langs hele kysten

En gruppe mensker med hjelm inne på et industriområde ved sjøen

Bildetekst: Shell, Lyse og Eviny har besøkt en rekke norske verft og havner for å finne mulige samarbeidspartnere for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Her fra et besøk på Hanøytangen på Askøy. Foto: Jarle Hodne, Eviny.

Besøker verft langs hele kysten

Nye jobber er en viktig ambisjon i den norske satsingen på havvind. Shell, Eviny og Lyse har kartlagt norsk industri og besøkt en rekke verft langs hele kysten.

– Vi ønsker god innsikt i hva verftene kan bidra med av kompetanse og hvilken kapasitet de har. Samtidig forteller vi om våre planer og hvilke behov vi har, sier Fredrik Celius, prosjektleder i Shell.

Et av de første verftsbesøkene var til Semco Maritime Hanøytangen (bildet) på Askøy. I løpet av det siste året har Shell, Lyse og Eviny vært innom et titalls norske verft og leverandørindustri langs hele kysten på Sør-Vestlandet.

Shell, Lyse og Eviny har skapt nye jobber i Norge i mer enn hundre år. Vi er pionerer i Norge på olje- og gass, kraftproduksjon og strømnett. Vi har vært med på å bygge opp leverandørindustrien, og nå vil vi bidra til å omstille den. ​

– I dag er ikke flytende havvind lønnsomt verken i Norge eller andre deler av verden. Men det vil bli lønnsomt når teknologien modnes, og vi kan serieprodusere vindturbinene i et stort antall. Shell, Lyse og Eviny ønsker å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri, slik at også flytende havvind blir konkurransedyktig. Målsettingen er at vi skal kunne ta med oss det vi utvikler her i Norge ut i verden, slik Shell har gjort før innenfor petroleumsindustrien, sier Celius.

Industrigruppe til Askøy med planar om havvind-industri (bt.no)


Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

Shell, BKK og Lyse vil lede an i omstillingen av Norge, og går sammen for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Vi etablerer et langsiktig, industrielt partnerskap med en felles ambisjon om å være sentrale i arbeidet med grønn omstilling. Med dette vil vi bidra til utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser og bærekraftig industri i Norge. Sammen kan vi tilby det beste fra globale til lokale ressurser i et felles prosjekt, og blir en svært solid søker til disse havvind-konsesjonene, sier administrerende direktør Marianne J. Olsnes i Norske Shell. Shell har globalt vært en industriell aktør i vindkraft i over 20 år, med vindkraftprosjekter i både Europa, USA og Asia.

Solid allianse

Samarbeidsavtalen mellom de tre selskapene ble undertegnet nylig. Arbeidet med å forberede de to søknadene er godt i gang. Alliansen har store ambisjoner for prosjektet, og mener at spesielt Sørlige Nordsjø II, med sin beliggenhet på grensen til dansk sokkel, er ideelt for tilknytning til Europa. Begge feltene er krevende i forhold til utbyggingsløsninger og teknologi, men partnerskapet representerer kompetanse og kapasitet som har flyttet grensene for hva som er mulig tidligere.

– Vi ser på Norge som et interessant område både for å sikre Europa nok fornybar elektrisk kraft og for å utvikle flytende havvind-løsninger som kan bli kommersielle. Også fra et globalt perspektiv ser vi Lyse og BKK som verdifulle samarbeidspartnere med kompetanse fra vannkraft og nettløsninger, sier Hessel de Jong, som leder Shell sin havvind-virksomhet i Europa.

Store muligheter for leverandørindustrien i Norge

Myndighetene åpner opp for at Utsira Nord kan få opptil 1500 MW havvind og Sørlige Nordsjø II opptil 3000 MW. Mens Sørlig Nordsjø II utfordrer dagens grenser for bunnfast teknologi, vil Utsira Nord kreve innovative løsninger for flytende vindkraft.

– Vi har ikke bundet oss opp til en bestemt leverandør av teknologi. Våre prosjekter vil gi store muligheter for den norske leverandørindustrien. Norsk leverandørindustri er i verdensklasse med tanke på innovasjon, kvalitet og krav til sikkerhet. Markedet for havvind er sterkt voksende globalt, og vi ønsker å bidra til at norsk leverandørindustri kan skape seg konkurransefortrinn i verden, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse. 

Samspill mellom vind og vann

BKK og Lyse har inngående kjennskap til hele energisystemet med produksjon av fornybar energi, bygging av kompleks infrastruktur og god kunnskap om energihandel og kraftutveksling.

– De to fornybare energiformene vannkraft og vindkraft utfyller hverandre perfekt. Nordsjøen har en av verdens beste vindressurser. Når det blåser mye, kan vi spare vann i magasinene våre. Når det er vindstille, kan vi dekke etterspørselen etter kraft med den regulerbare vannkraften. Vi ønsker å bidra til elektrifiseringen av olje- og gassnæringen og koble havvindutbyggingen i den sørlige delen av Nordsjøen til relevante markeder i Europa. Samspillet mellom havvind og vannkraft og mellom Norge og Europa vil være et fortrinn her, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.