Internasjonal sjef for fornybar kraftproduksjon i Shell, Thomas Brostrøm, mener havvindindustrien må standardisere for å få ned kostnadene. Administrerende direktør Marianne Olsnes mener Norge også bør øke statsstøtten til de første norske havvindprosjektene slik at Norge kan ta en tetposisjon på flytende havvind. Foto: Svein Ove Søreide, Eviny

- Må standardisere for å få ned kostnadene

Shells internasjonale leder for fornybar kraftproduksjon, Thomas Brostrøm, mener havvindindustrien må standardisere og industrialisere for å få ned kostnadene.

Shell, Lyse og Eviny var en av sponsorene for Norwegian Offshore Winds store havvindkonferanse i Haugesund, som samlet 700 deltakere fra 20 land. Shells visepresident og leder for fornybar kraftproduksjon, danske Thomas Brostrøm framhevet fra scenen i Haugesund hvilke enorme muligheter Norge nå har innen flytende havvind. Men han rettet også en advarende pekefinger mot økningen i kostnader. Thomas Brostrøm mener den store utfordringen innen flytende havvind er å få kostnadene ned. For å klare det, må bransjen standardisere og industrialisere, mener han.

– Dette handler om å få ned kostnadene så fort som man kan. I det siste har vi sett at kostnadene har gått feil vei, nemlig oppover, blant annet på grunn av inflasjon, sa Brostrøm i diskusjon med havvindledere fra Equinor og EDF Renewables.

Trenger standardisering

Brostrøm viser til at utviklingen i havvindindustrien har gått veldig fort. Blant annet har størrelsen på både vindmøllene og generatorene vokst raskt.

– Dette har endret seg hele veien, slik at industrien må etterspørre større skip, større havner – alt vokser i størrelse og gjør at det blir mindre forutsigbarhet for leverandørindustrien. Nå må havvindindustrien standardisere. Vi har hørt om hvor viktig det var da fraktindustrien standardiserte på containerstørrelser. Standardisering må også denne industrien jobbe for, sier Thomas Brostrøm.

Visepresidenten i Shell understreker samtidig at det må jobbes med forskning og utvikling av løsningene for flytende havvind, siden dette er i en pionerfase. Shell, Lyse og Eviny har fått Enova-støtte til et forprosjekt som skal se på teknologien for flytende havvind, med målsetting om å finne løsninger som kan redusere kostnadsnivået.

Gi tilstrekkelig statsstøtte

Shells fornybarsjef mener også at det er viktig at den norske regjeringen gir bransjen de rette støtteordningene i pionerfasen, slik at Norge raskest mulig kommer i gang med havvind i stor skala. I et intervju med Stavanger Aftenblad under konferansen i Haugesund uttalte Brostrøm:

– Bruk heller litt ekstra penger nå, for å sørge for at Norge blir en ledende havvindnasjon. Det er bedre å investere litt mer nå enn at kontraktene går til Japan eller Skottland, sa Brostrøm i intervjuet.

Regjeringen ønsker å gi utbyggingen av Sørlige Nordsjø II 15 milliarder i statsstøtte. Det mener sjefen i Norske Shell er for lite.

– Vi har vært tydelige på at det regjeringen har lagt fram av støtte er for lavt. Det norske markedet har høye kostnader og relativt lave strømpriser. Da går det ikke opp, sier Marianne Olsnes som er administrerende direktør i Norske Shell.