SHELL + LYSE + EVINY

Partnerskapet mellom Shell, Lyse og Eviny er ideelt med tanke på evne til å håndtere kompleksitet, risiko og størrelse på investeringer knyttet til havvind. Til sammen representerer vi både offshore-, energi- og nettkompetanse, noe som gir oss en helhetlig tilnærming til etablering og integrasjon av havvind.

Vi har en felles ambisjon om å være sentrale i arbeidet med grønn omstilling. Shell har et mål om å bli en ledende aktør globalt innen fornybar energi. Eviny og Lyse har inngående kjennskap til hele energisystemet med produksjon av fornybar energi, bygging av kompleks infrastruktur og god kunnskap om energihandel og kraftutveksling.

SHELL

Shell skal bli et netto-nullutslippsselskap innen 2050 og har ambisjoner om å være en totalleverandør av fornybar energi både til privatpersoner og bedrifter i hele verden. Shell har over 20 års erfaring fra havvind og har i dag flere havvindparker i operasjon.

Selskapet bygger på dyp teknologisk og kommersiell kompetanse så vel som et globalt markedsapparat. Det var Shell som fant Troll, det største gassfeltet i Norge og konstruerte giganten Troll A – som er det største menneskeheten har bygget og så flyttet til sitt bestemmelsessted.

Norske Shell har hovedkontor i Stavanger og er operatør av felt på norsk sokkel og vil produsere gass i flere tiår fremover. Shell har 80 000 ansatte i mer enn 70 land og har vært i Norge siden 1912.

LYSE

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innen energi, telekommunikasjon og strømnett. Konsernet er heleid av 14 kommuner, og verdiskapingen går tilbake til fellesskapet.

Med over 100 års vannkrafthistorie er Lyse en av landets største produsenter av fornybar vannkraft. Nasjonalt er selskapet nå ledende på fiberbasert bredbånd, og på mobiltjenester er Lyse tredje størst i landet – med merkevarene Altibox og Ice.

I Rogaland-regionen leverer Lyse også fjernvarme, fjernkjøling, gass og hurtiglading, i tillegg til strøm. Målet er å bygge og å utvikle samfunnskritisk infrastruktur som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge.

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge og Danmark og teller over 1900 ansatte.

EVINY

Fornybarselskapet Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Selskapet jobber med fremtidens løsninger for produksjon og distribusjon av grønn og klimavennlig energi, og for at det skal bli mulig å ta den rene, fornybare kraften i bruk overalt.

Eviny eier 39 vannkraftverk. Energien fra vannkraften og andre fornybare kilder blir brukt til å bygge ut og drifte morgendagens infrastruktur innen fiber-, strøm- og fjernvarmenett, digital kommunikasjon, sol- og vindkraftanlegg, lynladere for elbil, lastebiler og gravemaskiner, og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. I tilknytning til hovedaktivitetene tilbyr selskapet også rådgivings- og entreprenørtjenester. Eviny jobber også for elektrifisering gjennom utslippsfrie byggeplasser, havbruk og havner, og forsyner konserter, festivaler og andre arrangementer med batterier.

Eviny er eid av Statkraft, 17 kommuner og to kommunale kraftlag i Vestland. Konsernet har hovedkontor i Bergen og nesten 1500 medarbeidere.