Personvernerklæring for shell-eviny-lyse.no

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som mer indirekte kan kobles til deg.

Det er viktig for oss at du vet hvorfor vi samler inn og behandler personopplysninger om deg, hva slags personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Denne personvernerklæringen gir deg generell informasjon om hvorfor og hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, samt hvilke personopplysninger dette er snakk om. Vi informerer deg også om hvordan vi ivaretar ditt personvern, samt hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger.

 

Når behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger i følgende sammenhenger:

  • om deg som besøker våre nettsider for å forstå hvordan innholdet på sidene våre blir brukt
  • om deg som tar kontakt med oss via telefon, e-post eller sosiale medier
  • om deg som representant for politiske miljøer og myndigheter

Behandlingsansvarlig

Alle selskapene i konsortiet behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, som innkjøper og oppdragsgiver, som ledd i markedsføring og i forbindelse med besøk på våre nettsider.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil ved behov foreta endringer i personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen vil alltid være oppdatert og gjeldende.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn, behandler og tar vare på personopplysninger som er nødvendige for å oppnå formålene beskrevet ovenfor. Her er eksempler på hva slags personopplysninger vi samler inn og behandler:

Personlig informasjon

Navn og andre kontaktopplysninger (adresse, telefonnummer, epostadresse).

Elektroniske data

Dette er opplysninger knyttet til besøk på våre nettsider (besøksstatistikk, informasjonskapsler, IP-adresse, enheter som brukes, type nettleser, etc.).

Vi benytter oss av informasjonskapsler eller cookies på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne når du besøker sidene våre.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Dette vil medføre at noe funksjonalitet ikke fungerer som tiltenkt.

Tema Data vi samler inn Dataene brukes til Varighet i nettleser
YouTube-videoer på sidene GPS-lokasjon for enheten som åpner en side med YouTube-video og unik bruker-ID YouTube bruker dataene til å vise personlig innhold og annonser < 2 år
Måling av trafikk på sidene Gjestenes pseudonymiserte klikk og bevegelser på nettsidene Forbedre brukeropplevelsen på sidene våre 2 år

 

Hvor blir opplysningene hentet fra?

Personopplysningene innhentes i de aller fleste tilfellene fra deg når du er i kontakt med oss eller besøker siden.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen (se tabell under Hvilke personopplysninger behandler vi?) og de lovpålagte plikter vi har.

 

Dine rettigheter

Vår behandling av dine personopplysninger er regulert i personopplysningsloven og i personvernforordningen. Dette personvernregelverket gir deg flere rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger om deg.

Du finner fullstendig informasjon om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider.(åpnes i nytt vindu)

Rett til innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å bli informert om behandlingen vi gjennomfører, og du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler og har registrert om deg.

Rett til å korrigere personopplysninger

Du kan be om at opplysningene om deg korrigeres dersom de ikke er riktige eller er ufullstendige.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at vi sletter dine personopplysninger. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt». Vi kan likevel ikke slette personopplysninger som vi er lovpålagt å behandle.

Rett til begrenset behandling av dine personopplysninger

I enkelte tilfeller har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses (fryses/stanses). Vi kan da ikke bruke opplysningene som vi har registrert om deg, men vi kan fortsatt lagre dem.

Rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger

Du har, dersom din særlige situasjon tilsier det, rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger i de tilfeller vi behandler personopplysningene på bakgrunn av vår berettigede interesse.

Rett til å reservere deg mot elektronisk markedskommunikasjon

Du kan alltid motsette deg at vi benytter dine personopplysninger til direkte markedsføring.

Rett til dataportabilitet

Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller en avtale, kan du be oss om å overføre dine personopplysninger til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Rett til å trekke tilbake samtykket

Dersom du har gitt oss samtykke til å behandle personopplysninger om deg, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket (om du ønsker det). Behandlingen kan da ikke fortsette. Tilbaketrekking av samtykket påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen foretatt før samtykket trekkes tilbake.

Generell fullmakt

Dersom du skal gjøre endringer eller ønsker tilgang til informasjon om et kundeforhold du ikke selv er juridisk eier av, må du fylle ut et skjema som gir deg generell fullmakt(DOCX, 22,4 KB)(fil lastes ned).

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller om du vil benytte deg av dine rettigheter.

Vi vil svare deg i løpet av 30 dager etter at vi har mottatt henvendelsen din.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet(åpnes i nytt vindu) dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke er i samsvar med denne personvernerklæringen, eller dersom du opplever at vi ikke oppfyller dine rettigheter i tråd med personvernlovgivningen.

Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan få anledning til å løse saken for deg på en minnelig måte.