Enova gir 7,5 millioner kroner i støtte til utredning av et forprosjekt som på sikt skal utvikle en ny type flyter for havvind. Prosjektet heter Norflow. Fra venstre: Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, Fredrik Celius, prosjektleder i Shell og Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap). Foto: KLD

Shell, Lyse og Eviny får millionstøtte til havvind-utvikling

Shell, Lyse og Eviny vil utvikle en ny teknologi for flytende havvind som også kan brukes internasjonalt. Enova gir nå 7,5 millioner kroner i støtte til prosjektet.

Noe av utfordringen med dagens teknologi for flytende havvind, er at understellet stikker dypt i vannet.

Vil utvikle teknologi med internasjonalt potensial

– Fjordene i Norge er dype og egner seg for å frakte dem ut, men andre land med grunnere vann krever løsninger som ikke stikker så dypt, sier Fredrik Celius, prosjektleder i Shell.

Gjennom prosjektet Norflow (Norwegian Floating Foundation Offshore Wind Supplychain Concept) ønsker Shell, Lyse, Eviny og partnerne å utvikle en ny type fundamenter for flytende havvind.

– Dagens marked for flytende havvind er ennå ikke nok utviklet og vi trenger mer innovasjon. Enova støtter de som går foran, og Norflow sitt prosjekt kan bidra til både teknologiutvikling og lavere kostnader innenfor havvind, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Shell, Lyse og Eviny sitt prosjekt har fire deler:

1. Utvikle en ny type flytende fundament som utnytter kompetansen og erfaringen i den norske leverandørindustrien.

2. Jobbe med industrialisering av et slikt konsept i Norge, altså at man kan finne et sted hvor det kan skje masseproduksjon av teknologien.

3. Design av en løsning for tårn og turbin som kan settes sammen uten å trenge en svært høy kran på land. Dette blir mer kostnadseffektivt hvis man slipper å være avhengig av kraner.

4. Effektivisere inspeksjon av havvindanlegg ved hjelp av droner.

Konkurranse om konsesjoner for havvind

Norske myndigheter lyste rett før påske ut en konkurranse om havvind på Sørlige Nordsjø II (bunnfast havvind) og Utsira Nord (flytende havvind). Shell, Lyse og Eviny er blant aktørene som håper å få konsesjon for havvind i disse områdene.

Enova støtter havvind-utvikling: – Jager kostnadsreduserende teknologier – E24

Enovastøtte på 7,5 millioner kroner til forprosjekt for ny type flyter for havvind (pressemelding Enova)