Utsira Nord

Utsira Nord blir starten på et stort norsk industrieventyr

Shell, Lyse og Eviny planlegger å søke konsesjon for flytende havvind på Utsira Nord. Konsortiet er opptatt av å skape innovasjon og teknologiutvikling. Vi vil bidra til å bygge en ny norsk industri med internasjonale ambisjoner innen flytende havvind.

1010

Areal i kvadratkilometer

267m

Gjennomsnittsdybde

1500MW

Kapasitet som skal bygges ut

4300

Antall timer med produksjon

10,2m/s

Gjennomsnittlig vindhastighet

6,7 m/s

Vindhastighet akkurat nå

Sterk innovasjonshistorie

Gjennom utbygginger av Troll, Draugen og Ormen Lange har Shell skapt grensesprengende utvikling og innovasjon sammen med norsk leverandørindustri. Shell står bak Troll-utbyggingen, som er et av verdens ti teknologiske underverk, og den største menneskeskapte konstruksjonen som er flyttet på.

Også Lyse og Eviny har gjort store krevende utbygginger av både vannkraft og strømnett. De to kraftselskapene er blant landets største vannkraftprodusenter. Nettselskapene som Lyse og Eviny eier har til sammen bygget ut 36 000 kilometer med strømnett, nesten like langt som det er rundt jorden ved ekvator.

Global aktør på havvind

Shell har allerede flere tiårs erfaring med vindkraft, og har bygget ut store parker med bunnfast havvind flere steder i verden. Like sør for Utsira Nord har Shell og partnere allerede på plass en fullskala flytende havvindmølle. Tetraspar produserer strøm og innhenter data på testfeltet i havet utenfor Karmøy.

80 prosent av vindressursene trenger flytende havvind

Det aller meste som er bygget ut av havvind i verden er bunnfaste installasjoner. Men mer enn 80 prosent av verdens havvind-ressurser finnes på dyp som vil trenge  flytende havvind om det skal gjøres utbygging.

“ I dag er ikke flytende havvind lønnsomt verken i Norge eller andre deler av verden. Men det vil bli lønnsomt når teknologien modnes, og vi kan serieprodusere vindturbinene i et stort antall. Shell, Lyse og Eviny ønsker å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri, slik at også flytende havvind blir konkurransedyktig. Målsettingen er at vi skal kunne ta med oss det vi utvikler her i Norge ut i verden, slik Shell har gjort før innenfor petroleumsindustrien ”

- Prosjektleder Fredrik Celius i Shell

Jakter på nye løsninger

Shell, Lyse og Eviny jobber for å finne nye teknologiske løsninger for flytende havvind. Nylig fikk de tre selskapene 7,5 millioner kroner i Enova-støtte til forprosjektet.  

Et stort team med mer enn 50 eksperter fra Shell, Lyse og Eviny jobber nå med prosjektsøknaden for Utsira Nord. Representanter for konsortiet har besøkt en rekke norske verft og havneaktører for å diskutere framtidige løsninger.

En av utfordringene vi ser på, er teknologien som skal bære de flytende havvindmøllene, såkalt flytere. Spar-konstruksjonene som brukes nå stikker veldig dypt, opptil hundre meter under havoverflaten. Norske fjorder og dypvannskaier har dybde til å klare det, men det er ikke mulig i andre markeder. Vi ønsker å utvikle en helt ny flytende havvindkonstruksjon som ikke er så dyp. Knekker vi den koden, skaper vi en global eksportmulighet for Norge, sier Fredrik Celius i Shell.

Fakta om Utsira Nord

  • Utsira Nord ligger vest for øykommunen Utsira i Rogaland.
  • Gjennomsnittsdybden på feltet er 265 meter
  • Det skal i første omgang bygges ut 1500 MW på Utsira Nord, men Regjeringen åpner for at dette kan økes med 750 MW
  • Myndighetene legger opp til å tildele konsesjoner til tre aktører
  • Konkurransen basert på kvalitative kriterier, skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind

“ Nordsjøen kan bli Europas største kraftverk. Norge kan bli et laboratorium for utvikling av flytende havvind. Vi trenger å få ned kostnader og kompleksitet. Shell ønsker å gå foran i utviklingen av flytende havvind. Det som skjer nå i Norge, er viktig for flytende havvind globalt. Det vi utvikler der, skal vi ta med oss ut i hele verden. ”

- Visepresident for fornybar produksjon i Shell, Thomas Brostrøm.

Utsira håper på nye arbeidsplasser

Utsira kommune håper at flytende havvind på Utsira Nord skal gi kommunen mange nye arbeidsplasser.

Utsira kommune er med sine om lag 200 innbyggere er den minste kommunen i Norge målt etter folketall. På 60-tallet bodde det dobbelt så mange på øya, og kommunen håper at havvindeventyret skal snu utviklingen slik at kommunen får både nye arbeidsplasser og innbyggere.

– Vi føler at vi står ved et veiskille. Vi trenger flere innbyggere, vi trenger flere arbeidsplasser, og dette er vår mulighet. Befolkningen her på øya er positiv til denne satsingen og til vindkraft generelt. Men vi forventer å få noe igjen, sier ordfører Marte Eide Klovning i Utsira kommune.
Hun sier at kommunen har en klar forventning om både nye arbeidsplasser og inntekter.

– Vi forventer å få mange nye arbeidsplasser her på øyen. Vi ønsker at kraften fra feltet skal føres i land hit, slik at vi får en transformatorstasjon her på øya som kan styrke forsyningssikkerheten vår. Vi håper også å få en driftsbase for havvind her på øya, samtidig som kommunen forventer inntekter fra installasjonene som kommer tett på øya vår, sier ordfører Marte Eide Klovning i Utsira kommune.